De projectmatige rol en inzet van mij als businesscontroller; 

Positie

 • rechterhand en sparringpartner van DGA; faciliterend vanuit de brede scope van business-control.
 • schakel tussen finance en de business
 • aanspreekpunt op financieel-economische gebied voor DGA en de leidinggevenden en projectteams
 • onafhankelijk, vertrouwelijk en doelmatig; vastgelegd in een overeenkomst van opdracht en een geheimhoudingsverklaring


Een greep uit mogelijke verantwoordelijkheden 

realiseert vanuit een adviesbevoegde en ondersteunende rol; 

 • op financieel-economisch gebied een doelmatige strategische groei,
  waarbij de belangrijkste risico’s feitelijk in beeld zijn en in kansen vertaald worden
 • een efficiënte vertaling van deze strategie naar tactiek en productiviteit
 • een optimale continuïteit van en groei in winstgevendheid en positieve cashflow
 • een bijbehorend weldoordacht besluitvormings- en communicatieproces,
  zodat geen van de betrokkenen een excuus heeft om zijn doelstellingen niet te realiseren.

Een greep uit mogelijke taken

 • ontwikkelt, vertaalt, implementeert en verankert het financieel-economisch beleid door de
  bedrijfsstrategie mede te ontwikkelen en deze te vertalen in cijfers en vice-versa
 • (ontwikkelt mede en) controleert balansen, begrotingen, budgetteringen, rapporten,
  meerjarenplannen en analyses vanuit samenhang in commercieel, financieel, operationeel en innovatie perspectief
  en qua methodiek conform de plan do check act aanpak
 • initieert en coördineert de middellange en korte termijnplanning en de daarop gerichte planning& controlling cyclus
 • (ontwikkelt mede, levert en) controleert gestructureerde en ad-hoc stuurinformatie van en naar u en uw leidinggevenden en projectteams
 • draagt bij aan de inrichting en verfijning van de organisatiestructuur en werkwijzen
 • (bege-)leidt projecten
 • zorgt voor en optimaliseert: 1. Jaarplanning Control 2. Overzicht van beheersinstrumenten


Vaardigheden

 • heeft van nature interesse in de organisatie, haar producten en haar klanten
 • heeft om goed te kunnen schakelen met anderen sterke communicatie- en management skills en analytische vaardigheden
 • is in staat zijn om in duidelijke taal cijfers en hun implicaties uit te leggen aan collega’s zonder financiële achtergrond
 • is assertief en nieuwsgierig