Meestal bestaat een project uit 2 fasen;
1. ik begeleid u tot en met implementatie.
2. ik borg met u de optimalisering tijdens doel/voortgangsoverleg.

Project;
"Vertaal onze visie, missie en ambitie in  succesvoorwaarden en stuurcijfers met samenhang tussen Finance, Commercie, Operatie en Innovatie."  

Project; 
"Ontwikkel een overzicht dat "in één oogopslag" inzicht biedt in onze organisatieverbanden en -knelpunten, zodat we hierop sneller kunnen sturen, waardoor onze productiviteit verhoogt."

Project; 
"Ontwikkel een "in één oogopslag" overzicht van de productiviteit van ons verkoopteam en hun meet en weet relatie naar financieel en commercieel rendement. Ontwikkel een plan om onze normen te realiseren met aandacht voor data- gedrevenheid en structuur in aanpak. "

Project;
"verbeter de structuur in werken en communiceren zodat we meer doelmatige duidelijkheid, rust en efficiëntie in het bedrijf krijgen en mensen zelfstandiger hun werk doen. "Project;
businesscontroller als sparringpartner; 

intern; "daag management, verkopers en de financiële afdeling periodiek uit om aan te geven waarom de cijfers anders zijn dan ingeschat en hoe dit opgelost wordt. Richt je vooral op kansen en prognoses i.p.v. rapportages. extern; versterk ons team naar (mogelijke) leveranciers en zakenpartners in samenwerking, participatie en overname. Coördineer duidelijke meet/weet overeenkomsten en sla's. "

Project;
activerende prognoses, rapportages en analyses

"Coördineer het opstellen van betrouwbare begrotingen,  rapportages en analyses voor  (meer)jaarplannen met stuurcijfers voor effectiviteit en efficiëntie.

Voer bedrijfseconomische- en strategische scenario-analyses uit voor product-marktcombinaties, overnames, participaties en samenwerkingen."

 

Project;
Maak onze bedrijfscultuur meetbaar

"Vertaal onze kernwaarden naar gewenste waarneembare houding en gedrag. Maak belemmeringen feitelijk bespreekbaar en los ze op, zodat de norm gerealiseerd wordt.

Project; 
borrelen met een verrijkende doelstelling; met jou kan ik bespreken wat ik verder met niemand kan; jij verrijkt mijn inzichten, geeft me handvatten, zet me weer op scherp en aan het werk en maakt dat we weer eens flink gelachen hebben.... Tot  over een paar maanden!"