ACBC?!

ACBC?! 

Uw business in control met een businesscontroller (bc)

Hieronder deel ik mijn visie over de toegevoegde waarde van een bc. Als ik het zo lees lijkt het wel een (uitgebreide...) functieomschrijving 😉

Waardevol eindproduct

De bc voorziet ondernemer/directie van input, middelen en advies gericht op het nemen, uitvoeren, monitoren en controleren van de beste strategische en tactische besluiten om bedrijfsdoelen en ambities te realiseren met een daarbij behorende optimale bedrijfsstructuur, datagedrevenheid, winstgevendheid, productiviteit, liquiditeit, solvabiliteit maar ook continuïteit, etc.

De bc houdt daartoe rekening met voornamelijk de volgende aspecten:
-Markten cq omgevingsfactoren die niet volledig te voorspellen zijn
-Middelen (waaronder mensen) die niet per se betrouwbaar zijn
-Oorzaak-gevolgschema’s die nooit optimaal, volledig en stabiel zijn

Het centrale thema bij bc is beheersing met een juiste balans tussen;
-‘in control’ versus ‘in business’
-naar binnen en naar buiten kijkend
-korte termijn acteren binnen een lange-termijn-visie

Verantwoordelijkheden
Ondernemer/directie brengt de visie, doelstellingen en ambitie in,
terwijl de business controller verantwoordelijk is voor de benodigde systemen,
processen en (stuur)informatie om deze ambities, visies en doelen waar te maken.

BC focus
De general bc richt zich op de relatie tussen finance en de gehele business van de onderneming,
terwijl de salescontroller zich richt op de relatie tussen finance en sales;
van acquisitie in procesgang en offerte inhoudelijk tot en met accountmanagement.  
De financial controller richt zich specifiek op de kwaliteit van de cijfermatige administratie en rapportage.

Werkzaamheden
Vanuit een integrale managementblik vertalen van visie, missie en ambitie in kwalitatieve en kwantitatieve strategische/tactische doelstellingen en deze vervolgens in duidelijke KSF en KPI’s.
Centrale coördinatie en opstellen van betrouwbare prognoses en rapportages zoals businesscases, managementrapportages, (meerjaren)plannen/ningen en in/output berekeningen
vanuit bsc perspectieven en conform pdca aanpak.
Controleren van (financiële) rapportages en resultaten met vooral een toekomstgerichte blik.
Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van de meest elementaire (financiële) procesverbetering en risicobeheersing en vanuit deze rol ook ondersteunen, bewaken en optimaliseren van processen inzake oa meetbaarheid, budgettering en risicobeheer.
Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses inzake pmc's en bedrijfsovernames, samenwerkingen cq participaties.
Als pro-actieve sparringpartner (ongevraagd) onderhouden van interne contacten met directie en management en externe contacten met onder meer accountants, brancheverenigingen, etc. Daagt lijnverantwoordelijken en financiële afdeling uit om aan te geven waarom de cijfers anders zijn dan ingeschat en is daarbij meer gericht op de opportunity’s i.p.v. rapportages.

Onderliggende doelstellingen

Realiseer een "één oogopslag" dashboard cq totaaloverzicht, waarbij inzicht is in de causale organisatieverbanden en -knelpunten, zodat hierop snel(ler) gestuurd en mogelijke escalatie beperkt(er) kan worden zodat meer omzet en betere marges en resultaten behaald worden.

Een heel andere waaraan ik afgelopen jaren meermaals heb meegewerkt;
Vertaal kernwaarden/identiteit/cultuur in tactische aanpak en operationele uitvoering.


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.